Búrky s nárazmi vetra cez 25m/s, priemer krúp 5+cm, zrážky 50+mm/h a možný výskyt tornád o sile F0-F1.
— Situácia —

Nad západnú Európu posledné dni zasahuje stále rozširujúca sa výšková brázda nízkeho tlaku od severu. Na východ, pred vlniacim sa studeným frontom s plytkou oblasťou nízkeho tlaku v prízemnej vrstve, jej pozvoľna ustupuje pole vysokého tlaku. Zároveň medzi týmito oblasťami zosiluje výškové prúdenie v podobne jet streamu s hodnotami takmer 40m/s. Tento stav zabezpečuje vrcholenie prílevu teplej a vlhkej vzduchovej hmoty od juhozápadu až juhu, teda zo Stredomoria.

— Oblasť so stupňom č.2 —

Región s možnými intenzívnymi búrkovými prejavmi situujeme najmä na východ Slovenska a dôvody sú nasledujúce. Daná oblasť sa bude nachádzať na východnej strane vlniaceho sa studeného frontu, kde sa bude najvýraznejšie prejavovať advekcia teplej a vlhkej vzduchovej hmoty, čomu budú odpovedať aj najvyššie, takmer až tropické, denné teploty v rámci predpovedaného územia. Teplotné a vlhkostné podmienky by tu mali byť priaznivé pre iniciáciu konvekcie v celej vertikále. Prílev vlhkosti vytlačí rosné body miestami až cez 20°C so zmiešavacím pomerom k 15 g/kg. Modely naznačujú taktiež výraznú destabilizáciu ovzdušia s hodnotami MLCAPE okolo 3000 J/kg pri lifted indexe -3 do hladiny 700hPa. Z viacerých parametrov tu nemožno vylúčiť konvektívne zrážky aj počas noci, počnúc dnešným dňom a pokračujúc zajtra . Cez deň sa začnú búrky viazať najmä na hory, kde prinesú na náveterných svahoch aj najvyššie úhrny, cez 50mm/h. Taktiež nevylučujeme s rastúcim updraftom výskyt silných krupobití s priemerom cez 5cm, najmä v rámci intenzívnych multicelárnych a supercelárnych búrok, ktorých vývoj by nemal byť limitovaný vektormi prúdenia vzduchu, ktoré reprezentujú hodnoty helicity v spodných 3km cez 200 m2/s2 a v spodnom 1km cez 100 m2/s2. Dynamickú podporu zabezpečuje poloha jet streamu, ktorá vytvára podmienky strihu vetra v hladine 0-6km cez 20m/s, v 0-3km cez 15m/s a v 0-1km takmer 10m/s. Prihliadnuc na prúdenie s energetickými pomermi v prízemnej vrstve, v prípade výskytu supercelárnych búrok nevylučujeme vznik tornád o sile F0-F1, na čo poukazujú aj zvýšené hodnoty STP. Veterné riziko predstavuje aj vznik downburstov, hlavne vo večerných hodinách, kedy hodnoty delta theta-e dosahujú najvyššie čísla. V rámci silného prúdenia môže najmä vo večerných hodinách touto oblasťou postúpiť smerom na severovýchod MCS, poprípade squal line so zosilnenými búrkovými prejavmi.

— Oblasť so stupňom č.1 —

V tejto oblasti ide v podstate o rovnakú situáciu ako vo vyššie spomínanom regióne. Avšak vzhľadom na postavenie termobarického poľa tu prakticky všetky parametre budú nadobúdať nižšie hodnoty, ako mierna labilizácia okolo 1500 J/kg. Napriek tomu by nemali chýbať teplotné, vlhkostné(rosné body okolo 17°C) a ani dynamické podmienky na tvorbu multicelárnych búrok, veľmi ojedinele supercelárnych. V ich rámci očakávame krupobitia s priemerom do 3cm, výnimočne viac a zosilnenie vetra nad 20m/s. Búrky sa budú zo začiatku viazať hlavne na hory, kde môžu priniesť najvyššie úhrny cez 30mm/h, pri ktorých silné prúdenie podporí efekt backbuilding thunderstorm so vznikom nových buniek alebo ich postupných rozšírením do nižších polôh. Taktiež ani tu vo večerných až nočných hodinách nevylučujeme postup MCS smerom na severovýchod, najmä na území západného Slovenska až východného Česka.

— Zvyšok územia —

Tu očakávame vznik búrok so slabšími búrkovymi prejavmi ako na zvyšku územia. Viazať by sa mali najmä na horské oblasti so začiatočným pomalým pohybom, preto sa tu môžu vyskytnúť zvýšené úhrny zrážok ako aj slabé krupobitie.