Možnost silných až intenzivních bouřek nad východem Slovenska
— SITUACE —

Nad západní Evropou se stále udržuje poměrně výrazná výšková brázda.Paralelně s její přední stranou zvolna postupuje vlnící se studená fronta, která bude v průběhu dneška a zítřea nadále ovlivňovat charakter počasí nad střední Evropou. Na území před frontou proudí teplá, vlhká a instabilní vzduchová hmota.

— PŘEDPOVĚĎ V SR (oblast se stupněm 1) —

Očekáváme vývoj silných až intenzivních bouřek zejména v rámci odpoledních a večerních hodin. Největším nebezpečím bouřek by patrně měly být přívalové srážky, krupobití (velikost krup nad 2cm) a silný vítr.

Modely se poměrně dobře shodují na míře labilizace ovzduší v této oblasti. Přitom počítají s hodnotami MLCAPE téměř ke 2000 J/kg. Rosné body v této oblasti v době psaní předpovědi dosahují na některých místech hodnot až ca 18°C. Rovněž modelové předpovědi předpokládají příliv vlhkosti do této oblasti, s hodnotami směšovacího poměru až přes 12 g/kg. To už jsou poměrně výrazné hodnoty. Jet stream, podobně jako včera, přináší nad tuto oblast zesílený střih větru, přitom půlnoční sondáž z Budapešti naznačuje střih větru mezi 0-6km přes 18 m/s a 0-3km přes 17 m/s, půlnoční sondáž z Popradu ukazuje střih větru 0-6km 21m/s a 0-3km 7,5m/s. To docela dobře odpovídá modelovým předpovědím, které naznačují nad touto oblastí střih větru ve spodních 6km nejčastěji 15 – 20m/s která se dobře překrývá s instabilní oblastí. Díky tomu by se vznikající bouřky mohly organizovat do lineárních multicel / supercel postupujících zhruba od jihozápadu k severovýchodu.
Iniciace hluboké konvekce by měla začít během odpoledne v rámci hor, odkud by se měla pozvolna rozšiřovat i do níže položených oblastí. Další podporou iniciace bouřek bude postupující fronta. Zejména na frontě by se bouřky mohly slévat do MCS. Díky předpokládaným silným updraftům a dobré organizaci bouřek je třeba počítat s kroupami, jejichž průměr může přesahovat (i výrazně) 2cm. a to zejména v rámci izolovaných bouřek před postupující frontou. Dalším nebezpečných projevem těchto bouřek budou vzhledem k vysoké vlhkosti a vhodné prientaci větru vzhledem k orografii. úhrny srážek by mohly i výrazně přesáhnout 30mm/hod. V menší míře se též mohou objevit silné nárazy větru nad 20m/s. Nejsou vyloučeny ani ojedinělé intenzivní projevy bouřek (odpovídající stupni 2), ten ale prozatím nevydáváme, situaci však budeme podle našich možností sledovat a případně vydávat mezoměřítkové diskuze.

— PŘEDPOVĚĎ zbytek území (označený žlutě) —

V této oblasti je problematická zejména míra labilizace. V tuto chvíli se situace nezdá vhodná pro vývoj silných bouřek. Ojedinělý výskyt menších krup, popřípadě přívalových srážek však zcela vyloučen být nemůže.