Je zde možnost vývoje silných bouřek s krupobitími, popřípadě přívalovými srážkami.
— SITUACE —

Výškový hřeben vyššího geopotenciálu bude postupně zanikat a území střední Evropy se tak bude zvolna dostávat spíše pod vliv přední strany slábnoucí výškové brázdy a oblasti jet streamu. Paralelně s ní bude přes naše území postupovat studená fronta spojená s mohutnou cyklonou nad Britskými ostrovy. Před ní k nám bude od jihozápadu pokračovat příliv relativně teplé a vlhké vzduchové hmoty.

— PŘEDPOVĚĎ část JV Moravy, Slovensko —

Modelové předpovědi se příliš neshodují s prognozami labilizace v rámci tohoto území. Zatímco GFS předpokládá nejvýraznější destabilizaci v oblasti JZ Slovenska, kde model GFS předpokládá MLCAPE až přes 1000 J/kg. WRF se s ním shoduje v hodnotách, nicméně nejvýraznější labilizaci posouvá západněji. ECMWF předpokládá jen velmi slabou labilizaci na pomezí Moravy a Slovenska. V rámci teplého sektoru níže se nad toto území bude dostávat teplejší a vlhčí vzduch s hodnotami směšovacího poměru až přes 13 g/kg. V rámci jet streamu zde zesílí střih větru a to až na 20-25m/s během večerních a nočních hodin. Tato oblast se při tom bude poměrně dobře překrývat se stále se udržující labilitou. Kombinace obojího může zajistit poměrně dobrou organizaci bouřek do multicel, popř. supercel. V jejich rámci očekáváme zejména krupobití (velikost krup by mohla přesáhnout 2cm) a přívalové srážky i přes 30mm/hod. S jejich iniciací počítáme v odpoledních hodinách zejména na návětří hor, později pak na postupující frontě. Konvekce by se mohla udržet až do pozdních nočních hodin. Předpokládaný postup bouřek je ca od JZ k SV.

— PŘEDPOVĚĎ zbytek území —

V této oblasti nebudou patrně podmínky pro vývoj silných bouřek.