Ojediněle až místy silné bouřky s přívalovými lijáky a krupobitími
— SITUACE —

Situace je podobná předešlým dnům. Nad střední Evropu zasahuje mohutný výškový hřeben vyššího geopotenciálu. Nad západní Evropou se udržuje hluboká brázda s osou přibližně od Britských ostrovů po jih Španělska. V jejím rámci postupuje sod jihozápadu rychle slábnoucí výšková cyklona. Nad území ČR se pravděpodobně dostane během dne už jen jako brázda.

— PŘEDPOVĚĎ —

Ojediněle až místy je možno očekávat bouřky s hodinovými úhrny srážek přes 30mm a možností vývoje krup.
Modely se opět poněkud rozcházejí v prostorovém rozložení oblasti s nejsilnější labilizací. zatímco GFS počítá velkoplošně s CAPE přes 1000J/kg pro celou Z ČR a J Slovenska, ECMWF je opět střízlivější a udává nejvýraznější labilizaci na JZ/J Slovenska, kde udává přibližně stejné hodnoty CAPE, jako GFS. OD jihu až jihovýchodu k nám stále proniká dosti vlhká vzduchová hmota s předpokládanými hodnotami směšovacího poměru v odpoledních hodinách velkoplošně přes 10g/kg, v rámci JV Moravy a J Slovenska až přes 12g/kg. Slabou dynamickou podporu, zejména pro oblast JZ Čech poskytne postupující brázda, která by měla hlavně napomoci v iniciaci konvekce. V úvahu je však také třeba vzít poměrně velké množství oblačnosti, které s sebou brázda nese, a které může omezit insolaci a následně i labilizaci ovzduší. Střih větru v jejím rámci bude slabý, ve spodních 6km by se měl pohybovat kolem 10m/s. To by favorizovalo špatně organizované multicely, v jejichž rámci by se mohly zejména na návětří hor objevit výraznější úhrny srážek, jak již bylo napsáno výše. Rovněž není vyloučen vývoj krup. Stupeň 1 je vydán na část JV Moravy a J Slovenska. GFS i ECMWF se zde shoduji na míře labilizace. Navíc se zde mají vyskytovat nejvyšší hodnoty směšovacího poměru v oblasti. Navíc v době psaní této předpovědi se navíc nad J Slovenskem vygtvořil řetěz bouřek v jehoř rámci se již pravděpodobně vyskytly vyšší srážkové úhrny.