Větší množství nového sněhu v rámci Čech, zejména na SZ a SV, na V Moravě a Slovensku možnost mrznoucího deště.— SITUACE —

Situace je podobná jako v předchozích dnech. Nad západní Evropou se udržuje výrazná výšková brázda, s jejíž východní stranou je spojené výrazné frontální rozhraní, které se táhne od JZ Středomoří po S Ruska.Na jihozápadě Středomoří se v rámci již existující mohutné a uzavírající se cyklony utvoří nové jádro, které rychle zesílí, stane se dominantní a bude postupovat směrem k severovýchodu. V jejím teplém sektoru k nám bude postupovat relativně teplá a vlhká vzduchová hmota původem ze Středozemního moře. Díky tomu by zejména na její teplé frontě mohly existovat výrazné sněhové srážky.

— PŘEDPOVĚĎ ČR —

Situace co do druhu srážek bude v ČR, s ohledem na to, že teplý sektor cyklony projde východněji, celkem jednoduchá až na V Moravu kde my mohlo s ohledem na možné krátkodobě nadnulové teploty ve výšce několika set metrů, přechodně dojít ojediněle k výskytu mrznoucího nebo zmrzlého deště. Jinak výraznější sněžení čekáme hlavně v rámci Vysočiny a Čech. Modely naznačují uspořádání hlavních oblastí sněžení do jakýchsi dvou pásem, kde jedno se bude táhnout přes Vysočinu k S nad SV Čech a Orlické hory, s možností úhrnů až ke 20cm. Druhé pásmo by se pak mělo táhnout od J Čech přes Brdy, Z od Prahy nad Krušné hory. Lokalizace srážek modely je však dosti otazná, s ohledem na očekávané úhrny vi v nížinách místy nad 10cm a na horách a výše položených oblastech až kolem 20cm, necháváme jednotku na větším území.
Dalším nezanedbatelným faktorem vstupujícím do hry, zejména během dne, bude silný nárazový vítr. V oblasti Znojemska a J Poloviny Vysočiny očekává model Aladin nárazy větru až přes 20m/s, nelze je vyloučit i na ostatních exponovaných místech Vysočiny a lze s nimi třeba počítat v rámci horských pásem na S ČR, vše samozřejmě při podnulových teplotách. Pocitové teploty(windchill) tak mohou místy klesat pod -10°C a na hřebenech hor nelze vyloučit přechodně ani pocitové teploty pod -20°C, kdy silný vítr navíc může zvedat sníh napadaný v předešlých dnech a tak vytvářet blizzardové podmínky, což dále zvyšuje rizikovost situace. Proto vydáváme stupeň č. 1 i na územích kde úhrn nového sněhu nemusí doáhnout 10cm a i proto v některých horských oblastech vydáváme druhý stupeň.

— PŘEDPOVĚĎ V Morava—

Oblast V Moravy je pak poměrně nejistá co do chrakteru srážek, převládat by mělo sněžení, ale jak bylo již zmíněno, modely zde naznačují možný přechodný výskyt vrstvy teplejšího vzduchu ve výšce několik set metrů o tloušťce rovněž několika set metrů. To by mohlo umožnit přehodný výskyt mrznoucího deště a tak tvorbu ledovky. Vzhledem ke krátkodobosti případněho jejího výsktu však nečekáme že by mělo docházet k výskytu tlustších vrstev ledovky, i tak ale s ohledem na její možný výskyt tuto oblast ponecháváme v 1. stupni rizika.

— PŘEDPOVĚĎ SR —

Z dôvodu postavenia násho územia viac na juhovýchod oproti Česku vzhľadom na súčasné cirkulačné pomery v Európe sa naše územie ocitne vo výraznejšom južnom prúdení. V dôsledku toho bude cez nás prechádzať teplý front a následne za ním studený front cyklóny. Frontálne systémy prinesú na naše územie opäť zrážky v podobe snehu, ale aj dažďa, z dôvodu presunu teplej vzduchovej hmoty v sektore konkrétnej frontálnej poruchy. Zrážky by sa mali nad Slovensko rozširovať počas doobedia, nemožno ich však vylúčiť už v ranných hodinách na juhu územia. Počas obeda sa budú v podobe snehu rozširovať na celé územie. V priebehu večerných hodín, v juhozápadnom až južnom prúdení, sa nad Slovensko dostane vo vyšších vrstvách troposféry teplý vzduch, ktorý môže vo výške 850hPa(1500m) dosiahnuť hodnotu až do 2°C na juhovýchode, a to najmä počas neskorého večera. Frontálne zvrstvenie vzduchu spôsobí, že teplota v hladine 925hPa nevystúpi nad 0°C, naopak v prízemnej vrstve to môže byť na bode mrazu. Z tohoto dôvodu bude skupenstvo zrážok výrazne závislé na vertikálnych pomeroch. Na väčšine republiky teplota nevystúpi nad bod mrazu. V južných okresoch Podunajskej nížiny, ale aj severnejšie nemôžeme vylúčiť dážď, ktorý môže miestami namŕzať. Ľadovicu taktiež nevylučujeme v Juhoslovenskej kotline, na severozápade a na východe v nižších polohách. Tieto javy však nie je možné presne predpovedať a budú mať skôr lokálny charakter, napriek tomu ich zahrnieme do 1.stupňa.
Cyklóna prinesie výraznú vlhkosť a narozdiel od predošlých dní by vodná hodnota snehových zrážok mala byť nižšia. Čiže aj napriek slabšej zrážkovej činnosti očakávame výraznejšie zrážky na strednom a časti východného Slovenska. Horské oblasti v okresoch označených 1.stupňom(Slovenské Rudohorie, Slovenské stredohorie a časť Fatransko-tatranskej oblasti) očakávame nový sneh v podobe 20cm a viac. Čo do intenzity a lokalizácie zrážok sa modely pomerne rozchádzajú. Pri pomeroch, ktoré vytvorí cyklóna práve v týchto okresoch očakávame možnosť 20cm/12h. Rozhodujúci faktormi budú samozrejme náveternosť a jednotlivé postavenie lokalít voči zrážkovej činnosti. Spomínaná výška snehu môže zasiahnuť oblasti s výškou 450-500m n.m. a viac. Najvyššie snehové zrážky však očakávame až od výšky približne 800m n.m. Sneženie môže zo začiatku miestami, najmä na horách a na Záhorí, sprevádzať vietor v nárazoch okolo 15m/s, preto treba očakávať aj možnosť tvorby snehových jazykov a závejov.
Taktiež treba spomenúť, že už v týchto chvíľach pozorujeme výrazný pokles teploty vzduchu, čo sa týka horských oblastí a kotlín na strednom a východnom Slovensku. Do chvíľ kedy postúpi nad Slovensko cyklonálna oblačnosť môže teplota poklesnúť v týchto miestach na -10°C až -15°C, v dobre situovaných horských mikroklímach až pod -20°C. Ranné teploty budú závisieť od postupu spomínanej oblačnosti.